martes, 8 de marzo de 2011

A ACTIVIDADE ECONÓMICA


Conceptos: Actividade económica, economía, sectores económicos, beneficio, ben, servizo, inflación, mercado, produción, produtividade, PIB, imposto, factores produtivos, economía somerxida, economía de subsistencia, sistema comunista, sistema capitalista.