martes, 5 de octubre de 2010

PARALELOS E MERIDIANOS


Denomínase paralelo ao círculo formado pola intersección da esfera terrestre cun plano imaxinario perpendicular ao eixe de rotación da Terra. Sobre os paralelos, e a partir do meridiano que se toma como orixe, o meridiano de Greenwich, mídese a lonxitude (arco de circunferencia expresado en graos sesaxesimais), que poderá ser Leste ou Oeste, en función do sentido de medida desta.

A diferenza dos meridianos, os paralelos non son circunferencias máximas pois, salvo o ecuador, non conteñen o centro da Terra. O ángulo formado por un meridiano e a liña ecuatorial denomínase latitude, a cal se discrimina en Latitude Norte e Latitude Sur segundo o Hemisferio. Xunto cos meridianos, forman o sistema de coordenadas xeográficas baseado en latitude e lonxitude.